CZ | EN
 

Hockey Legends Cup Brno 2020- Rozpis ledu

Hrací systém turnaje


Bude-li hrát 8 a více týmů, budou 2 skupiny, ve skupině každý s každým. Poslední utkání bude o celkové umístění ­ podle výsledků ve skupinách, znamená to, že každý tým sehraje minimálně 4 zápasy,
Pokud se zúčastní 7 týmů a méně (do 5 týmů) hraje každý s každým v celkové tabulce, což znamená, že každý tým sehraje minimálně 4 zápasy,
Turnaje se mohou zúčastnit jen hráči starší 35. let. Minimální počet hráčů v týmu 12.

 

 • A. Utkání se hrají 2 x 20 min. hrubého času.
 • B. Jestliže v posledních 5­ti minutách utkání bude stav nerozhodný nebo jedno družstvo povede o jednu branku, bude se hrát na čistý čas. Jestliže v této době zvýší některé mužstvo stav na vedení o dvě branky, čas bude opět spuštěn nahrubo.
 • C. V zápasech o umístění v případě nerozhodného výsledku ­ rozhodnou o umístění samostatné nájezdy, na každé straně po třech. Jestliže utkání nebude rozhodnuto, budou nájezdy pokračovat až do rozhodnutí.

 
Určení pořadí mužstev
Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny se určí:
 

 • A. Podle vyššího celkového počtu bodů.   
 • B. Když dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy sestavením mini tabulky.   
 • C. Jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou uplatněny dosažené branky; v tomto případě počet branek obdržených bude odečten od počtu branek vstřelených a družstvo s větším  kladným rozdílem a nebo s menším záporným rozdílem, získá vyšší pořadí. Jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s vyšším počtem vstřelených branek.
     
 • D. Jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných ve skupině.
 • E. Jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo s větším počtem vstřelených branek.
      F. V případě pokračující rovnosti přijde na řadu los, který se provede za účasti kapitánů dotčených družstev, vedoucího turnaje a zástupce rozhodčích.
   

Ocenění nejlepších hráčů a týmů

 
Individuální ocenění
 
    • Nejstarší hráč turnaje
    • Nejlepší brankář
    • Nejlepší obránce
    • Nejlepší útočník
 
Týmové ocenění
 
    • první tři družstva dostanou zlaté, stříbrné a bronzové medaile
    • všechny týmy budou odměněny pamětní plaketou nebo pohárem

The Tournament

There will play 10 teams in two groups (the teams will play each other), last match will be played for final position – based on results in the groups, it means that each team will play 5 matches. The tournament can be attended only by players over age of 35. Each team must have minimum 12 players.

 • A. The matches will be played 2x20 minutes –  running time. 
 • B. If the score is equal or one goal difference time will go into stoppage time during last 5 minutes of the game. If goal difference becomes 2, time will switch back to running time.
 • C. In final position games – in draws  - there will be shoot outs, 3 on each side. If the score is equal after shot outs, the shoot outs will continue until  decision is reached.

Final position ranking tie breakers

 • A. According to higher total number of points
 • B. If 2 or more teams have the same number of points, the position will be decided according to results of matches of these teams by creating a mini scale. 
 • C. If the number of points is still equal, the position will be decided according to team goal difference, in this case number of goals against will be deducted from the number of scored goals and team with higher positive difference or with lower negative difference will have higher position, if  teams have the same goal difference, then more goals scored  counts.   
 • D. If the result is still equal, then all goal difference and goals scored from group  play will be counted   
 • E. If teams have the same difference of goals also from all matches, number of scored goals wins.  

F. In the event of draw after all these tie breakers, there will be a draw, it will be attended by both captains of the teams, the head of the tournament and deputy of referees

Individual Awards


Awards will be given to
    • The best player of the tournament
    • The best goal-keeper
    • The best defender
    • The best forward
Team awards
    • First 3 teams receive gold, silver and bronze medal respectively
    • All teams will get a memory plaque or a cup